Is onze relatie nog te redden?

Is onze relatie nog te redden?

Hun lichamen zitten licht van elkaar afgedraaid. Hij zit met zijn armen over elkaar en zij met haar benen. Hun gezichten staan strak. Ze zijn voor het eerst bij me voor relatietherapie. Voor koppels is het altijd een enorme stap om bij mij, de relatietherapeut, over de drempel te stappen. “Nou, daar zitten we dan,” breek ik het ijs. Ik zie ze onhoorbaar zuchten. “Allereerst wil ik jullie zeggen dat ik het enorm dapper van jullie vind dat jullie deze stap zetten”. En dat meen ik vanuit de grond van mijn hart. Want het is best wel wat, toegeven dat je relatie in zwaar weer zit en er echt tegenaan willen om dat vlot te trekken onder begeleiding van een derde. Ze murmelen wat, maar je ziet ondertussen hun gezichten en houding iets ontspannen.

EFT

“Ik wil jullie eerst graag wat meer uitleggen over hoe ik werk. Dan weten jullie wat jullie kunnen verwachten. Ok?” Ze knikken. Zoals jullie weten, werk ik met EFT. Emotional Focused Therapy, niet te verwarren met Emotional Freedom Techniques. De EFT waar ik mee werk, richt zich op verbinding. Want uiteindelijk komt bijna alles wat er mis is binnen een relatie neer op een gevoel van gebrek aan verbinding. En beide partijen zijn uiteindelijk, als het goed is, op zoek naar die verbinding. Maar bij het invullen van je verlangens gaat het nog wel eens mis. Vooral in de communicatie. Dus daar kijken we naar in deze vorm van relatietherapie.

In een relatie zie je vaak een aantal patronen. Vaak is er iemand die wegloopt van de verbinding en aan de andere kant iemand die juist trekt aan de verbinding. Soms lopen beide partijen weg. Door nou echt ieders behoeften te onderzoeken, benoemen en te erkennen, komt iedereen weer in het speelveld te staan. We onderzoeken dit door te kijken welke emoties er onder de behoeftes, of het afwijzen daarvan zitten. We kijken naar de verhalen achter de verlangens.

Verschillende fasen EFT

Het traject verloopt in een aantal fasen. Ik stop even, want ik zie dat zij begint te schuiven op haar stoel. Ik kijk haar aan en benoem wat ik zie. Heb je een vraag? “Nou valt ze met de deur in huis, als hij daar nou niet over wil praten, is onze relatie dan nog te redden?” Het is de meest gestelde vraag in de eerste sessie. Is onze relatie nog wel te redden? “Als beide partijen echt bereid zijn om hun huiswerk te doen, is het mijn ervaring dat iedere relatie te redden is. Maar het moet inderdaad wel van twee kanten komen”. Ik neem zijn reactie waar en besluit terug te geven wat ik zie en hem aan het woord te laten.

Na deze interventie heb ik wel het idee dat we verder kunnen. Hij zit nu duidelijk in de rol van wegloper, maar zij is wel onderdeel van dat patroon. De eerste steek onder water heeft ze al uitgedeeld. Ik ga verder met mijn verhaal en leg verder uit dat we in de eerste fase, de-escalatie, de geschiedenis en de hechting stijlen van beide partners in kaart brengen en daarna in fase twee, verbinding en verdieping, de relatiepatronen en de verbindingscirkel in kaart brengen. “Wie loopt er weg en wie achtervolgd er? In fase drie, bestendigen, gaan we kijken naar wat er onder die patronen ligt, welke emoties en behoeftes spelen een rol? Weten welke behoeftes de ander heeft en deze erkennen is van levensbelang binnen de relatie. Maar ook begrijpen waarom de ander misschien niet aan deze behoefte kan voldoen en ook dit accepteren van elkaar, kan onderdeel zijn van de relatie. Als je daarin elkaar niet accepteert wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Dan kom je permanent in een strijd. Maar daar kunnen we dus aan werken”. Dat doen we door te werken aan de emotionele verbinding en niet aan het veranderen van de ander.

Commitment

Hoe lang gaat het duren?”, vraagt hij. Ik glimlach, ook dat is een veel gestelde vraag. Maar daarop heb ik natuurlijk geen pasklaar antwoord. “Een traject is maatwerk”, antwoord ik. Het hangt heel erg af van je eigen inzet. Een relatie vergt onderhoud en het hangt een beetje af van de mate van achterstallig onderhoud én de mate waarin je bereid bent je in te zetten. Het kan zelfs zo zijn dat ik met een van jullie beide of met allebei nog een apart traject in ga om bijvoorbeeld makkelijker bij je gevoel te kunnen komen. “Maar´, zeg ik, “het is mijn ervaring dat er al heel snel verbetering intreedt in de eerste fase van de therapie. Juist omdat je ervoor gekozen hebt dit traject in te gaan. Dat geeft vaak al lucht. En al snel zul je de eerste stapjes zetten. Het feit dat jullie hier allebei zitten, geeft mij aan dat jullie uiteindelijk allebei committed zijn aan deze relatie en dat is een goed begin. Ik ga er vanuit dat we dit proces tot een goed eind brengen, maar dat kan alleen als je echt 100% bereid bent ervoor te gaan”. Zij kijkt hem na deze woorden indringend aan, maar wij doen allebei net of we het niet zien. Ze laat zich weer in haar stoel zakken. Volgende keer heb ik een aanknopingspunt, maar voor nu is het tijd om het gesprek af te ronden.- Ze gaan ervoor, gelukkig. Niets mooiers dan relaties tot een nieuwe bloei te brengen. Ik denk dat dit ook nu wel weer gaat lukken.