Verliesbegeleiding

Rouw is de achterkant van de liefde.

Omgaan met rouw en verlies is iets waar we allemaal vroeg of laat in het leven mee te maken krijgen. Rouw is een heel natuurlijk gevolg op een verlies en kent verschillende fases. Het omgaan met rouw en verlies is hard werken.

Een rouwproces is soms verwarrend en het is moeilijk om met gevoelens die hierbij horen zoals verdriet, onmacht, boosheid, angst en eenzaamheid om te gaan. Het is zoeken naar een nieuwe balans. Het hanteren van je emoties en het omgaan met de nieuwe situatie vraagt veel van je. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om dit proces te overwinnen. Als hierbij onvoldoende steun of begrip is vanuit de omgeving of als er angst bestaat om de omgeving tot last te zijn. Dan kan ondersteuning door middel van hulp bij rouwverwerking vanuit mijn praktijk helpend zijn.

Bij verlies denkt men vaak in de eerste plaats aan het overlijden van een dierbare. Toch zijn er meerder vormen van verlies in het leven die ook een rouwproces kunnen geven namelijk ;

• Verlies van gezondheid, bij een (chronische) ziekte of een lichamelijke beperking
• Verlies van een betekenisvolle relatie na overlijden of zelfdoding of scheiding
• Verlies van toekomstperspectief en verwachtingen
• Verlies van vanzelfsprekendheid door onvervulde kinderwens
• Verlies van werk door ziekte, reorganisatie, ontslag of pensionering

Specialisatie psychosociale begeleiding bij de ziekte van Crohn of  Colitis Ulcerosa. Klik op deze link voor meer informatie.

Werkwijze

Omgaan met verlies is een uniek en persoonlijk proces. Het rouwproces is zo uniek als je eigen vingerafdruk. Daarom levert Azul coaching en verliesbegeleiding Katwijk persoonlijk helder maatwerk om zicht te krijgen op jouw manier van rouwen.
Je moet de verlieslast wel zelf tillen maar het hoeft niet alleen.

Voor begeleiding op het werk na verlies van een dierbare of ander verlies verzorg ik voor zowel de werkgever als de werknemer graag een traject om verzuim te voorkomen. Vanuit onderzoek is gebleken dat door begeleiding bij verlies verzuim kan verminderen. Informeer naar de mogelijkheden