Praktijk informatie

Tarieven

Een individueel gesprek kost 85,- euro per uur vrijgesteld van btw. Voor relatietherapie is het 120,- euro per 75 minuten vrijgesteld van btw. Voor een zakelijk tarief kan ik in overleg een offerte maken. Een kennismakingsgesprek voor nadere kennismaking is gratis en duurt maximaal een half uur. Gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte aan de Titan 51 in Katwijk. Het is ook mogelijk om de gesprekken bij jouw thuis te laten vinden. Reiskosten bij meer dan 10 km van Katwijk bedragen 0,19 euro per km. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel is 59925876.
Afspraken zijn tot 24 uur van te voren af te zeggen. Daarna ben ik genoodzaakt om kosten in rekening brengen.

Het is soms mogelijk dat u een gedeelte van het uurtarief vergoed krijgt vanuit uw aanvullende zorgverzekering.
Informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar. Voor meer informatie gebruik deze link https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u hier bekijken. 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult